Giảm sự tăng tiết bã nhờn và
sự hình thành sắc tố của da bị lão hóa. Thẩm thấu nhanh, không bóng nhờn, thích hợp cho da khô và mất nước.